Delårsrapport januari-mars 2018 för Ortivus AB

18-04-30|

Avtal till ett värde av 5,6 MSEK tecknat med Region Jämtland-Härjedalen JANUARI – MARS 2018 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 12,3 (16,0) MSEK. EBITDA uppgick till -1,1 (1,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,6 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,8 (-2,1) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse

18-04-20|

Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall, Nils Bernhard, Anna Klevby Dalgaard och Konstantin Papaxanthis. Valberedningen föreslår att Nils Bernhard utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.Pressmeddelande (PDF)