Ortivus receives order to deliver seamless integration of patient data from Ambulance Service to Hospital and Health Portals based on FHIR protocol

18-03-29|

Ortivus UK Ltd., a wholly owned subsidiary of Ortivus AB, has today reached an agreement with South Western Ambulance Service & NHS Gloucestershire Clinical Commissioning Group to proceed with the development of integration work based on the FHIR protocol. The intent is to provide direct integration from the MobiMed electronic patient record in use in the [...]

Ortivus has been approved supplier for the West Midlands Ambulance Service Framework Agreement for the Supply of Ambulance ePCR

18-03-29|

Yesterday West Midlands Ambulance Service NHS Foundation Trust informed that they have approved of Ortivus’ tender submission regarding a framework agreement for the supply of ambulance electronic patient record system and has awarded us a framework contract. The framework contract itself does not guarantee any sales but opens up a swifter and direct procurement route for [...]

Ortivus årsredovisning 2017 tillgänglig

18-03-29|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Lars Höst, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.com För ytterligare information, var vänlig [...]

Avtal tecknat med Region Jämtland Härjedalen avseende MobiMed Journal

18-03-27|

Som meddelades i samband med tilldelningsbeslutet har Region Jämtland Härjedalen valt Ortivus lösning MobiMed i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Idag har kontrakt tecknats mellan parterna. Kontraktet som omfattar mjukvara för regionens 23 ambulanser löper i fem år med en möjlighet till årsvisa förlängningar. Upphandlingens totala värde uppgår till 5,6 MSEK räknat på 5 år. [...]

KALLELSE   till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2018

18-03-27|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 1600. Årsstämman äger rum på QuickOffice kontorshotell (konferensrum Lyktan) med adress Svärdvägen 21 i Danderyd.  Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear [...]

Region Västmanland kopplar ihop MobiMed med sjukvårdens journalsystem

18-03-14|

Minskat dubbelarbete och bättre patientsäkerhet, det är tanken när två journalsystem kopplas ihop. Region Västmanland väljer att integrera MobiMed Journal med den övriga sjukhusvårdens journalsystem. Ortivus har mottagit en beställning från Region Västmanland avseende systemintegration för MobiMed med regionens patientjournalsystem Cosmic, till ett värde av ca 1,0 MSEK räknat på fem års användning. Genom att koppla [...]

MobiMed till Borgholms Hälsocentral

18-03-09|

Landstinget i Kalmar län väljer MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla diagnostik och kommunikation mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal. Beställningen omfattar två stycken MobiMed-enheter. MobiMed kommer att användas på Borgholms Hälsocentral som driver det uppmärksammade och hyllade projektet ”Hemsjukhuset”. Projektet syftar till att utveckla landstingets primärvårdsmodell så att vården kommer närmare [...]