Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed som patientjournallösning för ambulanssjukvården

18-02-19|

Region Jämtland-Härjedalen har idag meddelat att de avser teckna avtal med Ortivus AB efter att deras upphandling av elektronisk patientjournal för ambulanssjukvården nu avslutats. Region Jämtland-Härjedalen har 28 ambulanser som redan är utrustade med MobiMed för patientövervakning i fordonen. Information om omfattningen i monetära termer meddelas när avtal tecknats.Pressmeddelande (PDF)

Bokslutskommuniké kvartal 4, 2017 Ortivus AB

18-02-08|

Hög aktivitet på marknaden för prehospitala IT-lösningar Oktober - DECEMBER 2017 Försäljning av pilotsystem till primärvården i Region Örebro län Slutleverans av MobiMed till Region Örebro län genomförd Samarbetsavtal undertecknat med Singapore Technologies Engineering Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 17,2 (22,9) MSEK. EBITDA uppgick till 0,6 (5,7) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (1,4) MSEK. Resultatet [...]