MobiMed testas i primärvården i Region Örebro län

18-01-18|

Region Örebro län väljer att testa MobiMed Monitorering som ett verktyg för primärvården för att förenkla diagnostik och kommunikation mellan ambulanssjukvården och de mobila primärvårdsteamen. Beställningen omfattar en MobiMed-enhet. ”Detta ger regionen möjlighet att utföra vårdinsatserna på rätt vårdnivå och på så vis minska antalet ambulanstransporter och besök på regionens akutkliniker. Beställningen är betydelsefull för Ortivus [...]

Slutleverans av MobiMed till Region Örebro län genomförd

18-01-15|

Region Örebro läns patientjournalsystem MobiMed från Ortivus är färdiglevererat och övergår i förvaltning. Integration och verksamhetsanpassningar har följt tidplanen och gett Region Örebro län ett journalsystem för ambulanssjukvården. Leveransen har omfattat hårdvara och mjukvara för regionens 23 ambulanser. Kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. [...]

Styrelseordförande Erik Hedlund avgår från styrelsen i Ortivus AB (publ)

18-01-12|

Ortivus nuvarande styrelseordförande Erik Hedlund har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i Ortivus AB och har som grund för sitt beslut angivit att han och bolagets huvudägare Ponderus Invest AB har olika uppfattningar om bolagets framtida strategi. Till ny styrelseordförande har utsetts Nils Bernhard, som är styrelseledamot sedan 2016. Ortivus [...]