Ortivus valberedning inför årsstämman 2018 utsedd

17-12-19|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2018 års årsstämma som kommer att avhållas den 3 maj 2018. Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande ledamöter:- Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB - Anni Fuhr, representerande aktieägaren Rune Pettersson - Pär-Ola Adolfsson Ortivus riktlinjer för tillsättande av [...]