Delårsrapport januari – september 2017

17-11-21|

VD har ordet South Central Ambulance Service Trust har under kvartalet undertecknat vårt förslag om avtalsförlängning, vars avsiktsförklaring vi meddelade redan i förra kvartalet. Detta innebär att vi nu säkrat våra viktiga referensaffärer i England även under perioden 2018-2019. I samband med förlängningen av kontraktet har även de båda kunderna lagt betydande tilläggsbeställningar av ny funktionalitet [...]