Kommentar till Nasdaq Stockholms handelsstopp av Ortivus AB:s A-aktier

17-09-14|

Ortivus har noterat att Nasdaq Stockholm fattat beslut om att tills vidare stoppa handeln i bolagets A-aktier. Ortivus kan bekräfta att bolaget inte har någon icke-offentliggjord information som kan förklara dagens kursuppgång i bolagets A-aktie.    Vid frågor, kontakta gärna: Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 56 36 Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36 eller se [...]

Förlängning av avtalet med South Central Ambulance nu bekräftat i kontrakt

17-09-13|

Kontraktet avseende förlängningsperioden 2018-2019 rörande Ortivus system MobiMed Smart Journal och därtill hörande tjänster till South Central Ambulance Service Trust, Bicester, Storbritannien, har nu undertecknats av båda parter och är därigenom legalt giltigt. Avtalet omfattar systemlicenser, hårdvara, drift av datacentralen, vidareutveckling av lösningen samt service- och supporttjänster. Genom kontraktsförlängningen ges kunden också en option att nyttja [...]