Ortivus AB:s (publ) ökning av aktiekapital under augusti 2017

17-08-31|

Ortivus AB:s (publ) (”Ortivus”) ökning av aktiekapital under augusti 2017Till följd av utnyttjande av företrädesemission, beslutad vid den extra bolagsstämman den 12 maj 2017, har Ortivus aktiekapital under augusti månad ökat från 21 558 006 SEK till 21 801 347 SEK. Det är en ökning med 243 341 SEK fördelat på 17 184 stycken nya A-aktier och 330 [...]

Delårsrapport januari – juni 2017

17-08-22|

Övertecknad nyemission tillförde 22 MSEK APRIL - JUNI 2017 Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 13,8 (15,5) MSEK. EBITDA uppgick till -1,8 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,7 (-2,8) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-3,2) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,15) SEK. JANUARI - JUNI 2017 [...]