Ortivus AB (publ) publicerar memorandum på bolagets hemsida med anledning av företrädesemission

17-05-31|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Ortivus har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet. Memorandumet...

Ortivus AB (publ) offentliggör memorandum med anledning av företrädesemission

17-05-30|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare (”Erbjudandet”). Styrelsen för Ortivus har upprättat ett memorandum (”Memorandumet”) med anledning av Erbjudandet som inom kort publiceras på Bolagets [...]

Teckningstid i Ortivus AB’s (publ) företrädesemission inleds den 30 maj 2017

17-05-30|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionsfolder samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ortivus.se) och emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se). Garanterad emission Ortivus [...]

South West Ambulance Service Trust bekräftar förlängning av kontraktet

17-05-26|

South West Ambulance Service Trust, Exeter, Storbritannien, har bekräftat förlängning av kontraktet gällande Ortivus tjänster. Mer information gällande förlängningen framgår av pressmeddelandet per 31 mars 2017, då Ortivus erhöll en avsiktsförklaring från trusten. Danderyd, 26 maj 2017 Ortivus AB (publ) För mer information, var vänlig kontakta: Staffan Eriksson, CEO, telefon: +46 70-339 59 36 Lars Höst, [...]

South West Ambulance Service Trust bekräftar förlängning av kontraktet

17-05-26|

South West Ambulance Service Trust, Exeter, Storbritannien, har bekräftat förlängning av kontraktet gällande Ortivus tjänster. Mer information gällande förlängningen framgår av pressmeddelandet per 31 mars 2017, då Ortivus erhöll en avsiktsförklaring från trusten.    Danderyd, 26 maj 2017 Ortivus AB (publ) För mer information, var vänlig kontakta: Staffan Eriksson, CEO, telefon: +46...

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter i beslutad nyemission är idag den 18 maj 2017

17-05-18|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor: Företrädesemissionen omfattar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227 st nya A-aktier och högst 9 [...]

Sista dag för handel med rätt att erhålla teckningsrätter i beslutad nyemission är idag den 18 maj 2017

17-05-18|

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor: · Företrädesemissionen omfattar emission av högst 10 381 593 aktier varav högst 554 227...

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 12 maj 2017

17-05-12|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 12 maj 2017 extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.   Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande villkor:   Företrädesemissionen omfattarar emission [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) extra bolagsstämma den 12 maj 2017

17-05-12|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll idag den 12 maj 2017 extra bolagsstämma i Danderyd. Här följer ett sammandrag av det beslut som fattades på stämman.   Stämman beslutade enhälligt att, i enlighet med styrelsens förslag genomföra en till 100 % säkerhetsställd nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattande bl.a följande...