Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017

17-04-28|

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017 Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 28 april 2017 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen fastställdes. Ansvarsfrihet [...]

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017

17-04-28|

Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 28 april 2017 Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma måndagen den 28 april 2017 i Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för...

Delårsrapport januari – mars 2017

17-04-28|

FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (14,1) MSEK. EBITDA uppgick till 1,9 (-1,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. EBITDA uppgick till 1,9 (1,2) MSEK exklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-4,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick till -2,1 (-1,8 ) MSEK. Resultatet efter skatt [...]

Delårsrapport januari – mars 2017

17-04-28|

FÖRSTA KVARTALET 2017 · Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 16,0 (14,1) MSEK. · EBITDA uppgick till 1,9 (-1,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. EBITDA uppgick till 1,9 (1,2) MSEK exklusive kostnader för omstrukturering. · Rörelseresultatet uppgick till -2,1 (-4,5) MSEK inklusive kostnader för omstrukturering. Rörelseresultatet exklusive kostnader för omstrukturering uppgick...

Valberednings förslag till ny styrelse

17-04-25|

Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall har meddelat att de ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Valberedningen föreslår att Erik Hedlund utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny styrelse finns på bolagets hemsida.Pressmeddelande [...]

Valberednings förslag till ny styrelse

17-04-25|

Crister Stjernfelt och Björn Nordenvall har meddelat att de ej står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Edwall och Nils Bernhard samt nyval av Anna Klevby Dalgaard, Konstantin Papaxanthis och Erik Hedlund. Valberedningen föreslår att Erik Hedlund utses till styrelsens ordförande. Övrig information gällande valberednings förslag till ny...

Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017

17-04-21|

PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                                                                                         Danderyd 2017-04-21  Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017 Ortivus delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017 kl 13.00. För ytterligare information kontakta: Lars Höst, CFO, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00  www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av [...]

Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017

17-04-21|

Ortivus delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017 kl 13.00. PRESSMEDDELANDE                                                                                                                                                                                                         Danderyd 2017-04-21  Ortivus tidigarelägger publicering av delårsrapport januari – mars 2017 Ortivus delårsrapport för perioden januari – mars 2017 kommer att publiceras 28 april 2017 kl 13.00. För ytterligare information kontakta: Lars...

Nytt datum med modifierat förslag till beslut om företrädesemission i Ortivus AB som ska förstärka bolagets egna kapital med ca 22,8 miljoner kronor

17-04-11|

Företrädesemission   Styrelsen föreslår att den kommande extra bolagstämman den 12 maj 2017 beslutar om genomförande av en företrädesemission omfattande högst 10 381 593 aktier varav 554 227 st nya A-aktier och 9 827 366 st nya B-aktier. Rätten att delta i företrädesemissionen skall tillkomma bolagets aktieägare, varvid två befintliga aktier A-aktier ger rätt att teckna en (1) A-aktie [...]

Nytt datum med modifierat förslag till beslut om företrädesemission i Ortivus AB som ska förstärka bolagets egna kapital med ca 22,8 miljoner kronor

17-04-11|

Styrelsen i Ortivus AB (publ) (”Ortivus” eller ”Bolaget”) har bl.a. mot bakgrund av den senaste tidens kursutveckling på bolaget A-aktie beslutat att återkalla förslaget om att företrädesemissionen ska beslutas på den kommande årsstämman den 28 april 2017. Istället föreslår styrelsen att detta beslut ska tas på en extra bolagstämma som ska avhållas den 12 maj...