Ortivus valberedning inför årsstämman 2017 utsedd

16-11-28|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2017 års årsstämma som kommer att avhållas den 28 april 2017. Valberedningen inför årsstämman 2017 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2016 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]