Delårsrapport januari – september 2016

16-10-24|

TREDJE KVARTALET 2016 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 21,7 (14,4) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 7,2 (-0,8) MSEK. Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,7 (-4,7) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 0,1 (-5,2) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,8 (-2,0) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,00 [...]

Ny VD i Ortivus AB

16-10-11|

Styrelsen har beslutat utse Staffan Eriksson till ny VD i Ortivus AB. Staffan är f n marknads- och säljchef och tillträder med omedelbar verkan. Tillförordnad VD Jonas Wennersten återgår till sin ordinarie tjänst som CFO.Staffan, som kom till Ortivus tidigare i år, är civilekonom och en av grundarna till medicinteknikföretaget Zenicor. Crister StjernfeltStyrelseordförande Ortivus AB0733 980004 [...]