Delårsrapport januari – juni 2016

16-07-13|

FORTSATT FOKUS PÅ NY FUNKTIONALITET ANDRA KVARTALET 2016 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 15,5 (23,2) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 2,2 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,7 (0,1) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 MSEK (-0,1) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,5 (7,1) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för [...]