Ortivus årsstämma framflyttad – nytt datum är den 9 maj 2016

16-04-08|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, underrättas härmed om att årsstämman den 29 april 2016 ställs in och att nytt datum för årsstämman är den 9 maj 2016. Anledningen till att årsstämman ställs in är bl a att möjliggöra för årsstämman att besluta om minskning av aktiekapitalet för täckning av ansamlad förlust med därtill hörande beslut [...]