KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2016

16-03-30|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2016 kl. 1300 i konferensrum Lyktan på Svärdvägen 21 i Danderyd.  Rätt att delta på stämmanAktieägare som önskar delta på årsstämman skall:-    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per den 23 april 2016, [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

16-03-21|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2015 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.com.Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Jonas Wennersten, Box 713, 182 33 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta:Jonas Wennersten, [...]

Ortivus wins Excellence in mobile healthcare award

16-03-08|

Ortivus is delighted to announce that we have been recognised in partnership with South Central Ambulance Service (SCAS) and Quicksilva for the successful implementation and deployment of Summary Care Record access via our MobiMed Smart solution. Recognition came in the guise of the 2016 eHI Award for Excellence in Mobile Healthcare. The solution that was implemented [...]