VD-skifte i Ortivus AB

16-02-23|

VD Carl Ekvall har på egen begäran lämnat sin anställning i Ortivus AB. Det sker med omedelbar verkan och Carl har 12 månaders uppsägningstid. Styrelsen har utsett Jonas Wennersten CFO till tillförordnad VD. Crister Stjernfelt Styrelseordförande Ortivus AB 0733 980004       www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna [...]

Bokslutskommuniké januari – december 2015

16-02-10|

FJÄRDE KVARTALET 2015 Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,9) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (-1,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 MSEK (-3,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (16,5) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,18) Landstinget Blekinge valde Ortivus [...]