Landstinget Blekinge väljer MobiMed Smart

15-12-23|

Landstinget Blekinge har valt Ortivus som leverantör i sin upphandling av patientövervakning till ambulanssjukvården. Leveransen gäller MobiMed Smart och omfattar 20 ambulanser till ett värde av ca 4,9 MSEK. Överprövning av tilldelningsbeslutet är möjligt t.o.m. 2016-01-04, därefter kan avtal tecknas mellan Landstinget Blekinge och Ortivus. ”Det är glädjande att Blekinge visar fortsatt förtroende för MobiMed Smart, [...]