Ortivus valberedning inför årsstämman 2016 utsedd

15-11-27|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2016 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2016. Valberedningen inför årsstämman 2016 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2015 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]