Delårsrapport januari – september 2015

15-10-26|

TREDJE KVARTALET 2015 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 14,4 (19,7) MSEK Resultatet EBITDA exklusive omstruktureringskostnader uppgick till 1,5 MSEK och inklusive omstruktureringskostnader till -0,8 (3,3) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 MSEK (1,8) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick [...]