Ortivus anpassar organisationen till rådande marknad

15-08-24|

Ortivus har under ett antal år sett goda möjligheter att utvecklas på den engelska marknaden. Därför har bolaget i stor utsträckning fokuserat sin nyförsäljning till Storbritannien och framgångsrikt vunnit två stora upphandlingar i södra England omfattande 1100 ambulanser och 3000 paramedics. Leveransen till South Central Ambulance Service är tillfullo genomförd och den andra leveransen följer en [...]