Delårsrapport januari – juni 2015

15-07-13|

INSTALLATIONEN I SOUTH CENTRAL AMBULANCE TRUST GENOMFÖRD ANDRA KVARTALET 2015 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 23,2 (16,4) MSEK Resultatet EBITDA uppgick till 3,8 (2,7) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 0,1 (1,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -0,1 MSEK (1,6) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,1 (-7,3) MSEK Resultatet efter skatt per [...]

Västra Götalandsregionen förlänger avtalet för ”IT-stöd för hjärtsjukvård”

15-07-10|

Västra Götalandsregionen upphandlade 2011 ”IT-stöd för hjärtsjukvård” (Mequal) för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården. Avtalsperiod var på 4 år och regionen har nu valt att förlänga avtalet i 2 år med start 2015-07-01 till ett totalt värde av 8.3 MSEK. Mequal är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl [...]