KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

15-03-27|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -      dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

15-03-20|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2014 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/sv/ar2014. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Leif Carlsson, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta:Carl [...]