Delårsrapport januari – september 2014

14-10-27|

TREDJE KVARTALET 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 19,7 (8,1) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,9 (-2,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (-2,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 23,7 (-1,7) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,12) SEK Under kvartalet passerade Ortivus [...]

MobiMed Smart nu godkänd för drift i södra England

14-10-24|

Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. Värdet på avtalet uppgår till drygt 100 MSEK för de första 4 åren. ”Ambulansorganisationernas godkännande för drift är en oerhört viktig milstolpe för Ortivus. Det är ett erkännande av vår organisations förmåga att leverera på omfattande och komplexa IT-projekt”, säger [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2015 utsedd

14-10-23|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2015 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2015. Valberedningen inför årsstämman 2015 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2014 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]