Viktig milstolpe passerad i Ortivus satsning på den engelska ambulansmarknaden

14-09-15|

South Central Ambulance Trust har nu godkänt MobiMed för breddutrullning och betalat 2 MGBP i enlighet med det avtal som Ortivus annonserade i december 2013. Det omfattade två ambulansorganisationer - South Central och South Western - med tillsammans cirka 1200 ambulanser. Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 [...]