Delårsrapport januari – juni 2014

14-07-11|

ANDRA KVARTALET 2014 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 16,4 (9,8) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till 1,6 (-3,0) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 MSEK (-2,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 (-1,6) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till 0,07 (-0,14) Under kvartalet fick Ortivus tilldelning [...]