KALLELSE till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2014

14-03-28|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

14-03-14|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/sv/ar2013/. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen:Ortivus AB, att: Jeanette Elm, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se. För ytterligare information, var vänlig kontakta: [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

14-03-14|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB - Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Valberedningens övriga förslag och mer detaljerade motivering presenteras i kallelsen till årsstämman.    För ytterligare information kontakta: Crister Stjernfelt styrelseordförande Ortivus [...]

Landstinget i Uppsala uppgraderar till MobiMed Smart

14-03-13|

Landstinget i Uppsala har lagt en order på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 18 ambulanser och har ett värde på ca 2 MSEK.             För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com Ortivus AB [...]