Ökning av aktiekapital i Ortivus AB under januari 2014

14-01-31|

Till följd av utnyttjande av 55.000 st teckningsoptioner i Ortivus under december månad 2013 har Ortivus aktiekapital under januari månad 2014 ökat från 30.000.000 SEK till 30.079.678,63 SEK fördelat på 55.000 stycken nya B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 20.763.188, varav 1.108.055 utgör A-aktier och 19.654.733 utgör B aktier. Varje A- aktie [...]

Landstinget i Dalarna uppgraderar till MobiMed Smart

14-01-30|

Landstinget i Dalarna har lagt en beställning på att uppgradera sin MobiMed 3.0 installation till MobiMed Smart. De har även lagt en beställning på ny hårdvara. Ordern omfattar 37 ambulanser och har ett värde på ca 3 MSEK. Tidigare under hösten valde även Jämtlands Läns Landsting att uppgradera sina 25 ambulanser från MobiMed 3.0 till MobiMed [...]

Ortivus VD köper aktier i bolaget

14-01-13|

Carl Ekvall har 2014-01-09 köpt 150.000 Ortivus B av Ponderus Invest AB till ett lösenpris av 2,60 kronor per aktie, enligt optionsavtal med teckningstid 2014-01-01 till 2014-12-31. För ytterligare information kontakta: Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012, www.ortivus.com Ortivus AB (publ) Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna [...]