Ortivus har ingått leveransavtal med två truster i södra England till ett värde av drygt 100 MSEK

13-12-20|

National Health Service i UK utnämnde i juni Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal för södra England. Efter utnämningen vidtog kontraktsarbete och nu har avtal slutits mellan Ortivus och två ambulanstruster, South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust samt South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust. Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en [...]