ORTIVUS VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2014 UTSEDD

13-10-23|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2014 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2014. Valberedningen inför årsstämman 2014 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2013 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]

Delårsrapport januari – september 2013

13-10-18|

TREDJE KVARTALET 2013 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 8,1 (18,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT uppgick till -2,4 (3,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,4 MSEK (3,7) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,7 (4,3) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,12 (0,18) PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2013 [...]