Ortivus förlänger lånelöfte med Ponderus Invest AB för att stärka likviditeten inför omfattande projekt i UK

13-09-30|

Som framgått av pressmeddelanden under sommaren fick Ortivus ett tilldelningsbeslut av National Health Service UK (NHS) avseende elektronisk patientjournal för ett stort antal ambulanser i södra England. Beslutet överklagades men NHS meddelade efter en kortare försening att inget hinder förelåg för fortsatta kontraktsförhandlingar med de tre truster som ursprungligen ingick i upphandlingen. En av de tre [...]