Kompletterande information till morgonens pressrelease om upphandlingen i UK

13-08-23|

Tidigare under dagen kommunicerades att en av de tre trusterna, South East Coast Ambulance Service, beslutat dra sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK. South East Coast Ambulance Service motsvarar ungefär 1/3 av de totalt ca 1800 ambulanser som ingår i upphandlingen, dvs. ca 600 ambulanser. För ytterligare information kontakta:Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel [...]

Trust drar sig ur kontraktsförhandlingen av elektronisk patientjournal i UK

13-08-23|

Som tidigare kommunicerats har National Health Service i UK utnämnt Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal till cirka 1800 ambulanser i södra England. Tilldelningen överklagades, men sedan slutet av juli har kontraktsförhandlingar pågått mellan Ortivus och de tre trusterna, efter att NHS meddelat att det inte längre förelåg något hinder för att påbörja kontraktsarbetet. Nu har [...]