Ortivus inleder nu kontraktsförhandlingar med trusterna i södra England

13-07-24|

Som framgått av pressmeddelande den 10 juni beslutade National Health Service att utnämna Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal till cirka 1800 ambulanser i södra England. Beslutet blev överklagat och Ortivus informerade om detta den 26 juni. Nu har emellertid NHS meddelat att det inte längre föreligger något hinder för att inleda kontraktsförhandlingar med Ortivus. "Vi [...]

Delårsrapport januari – juni 2013

13-07-12|

ANDRA KVARTALET 2013 Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 9,8 (20,0) MSEK Rörelseresultatet EBIT upp gick till -3,0 (3,4) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (3,4) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (0,2) MSEK Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före/efter utspädning uppgick till -0,14 (0,16) Ortivus vinner upphandling om [...]