Ortivus tilldelningsbeslut avseende OJEU 2012/S 244-401705 överklagat

13-06-26|

Med hänvisning till tidigare information om att Ortivus AB fått ett tilldelningsbeslut avseende National Health Service (NHS) i UK upphandling med referensnummer OJEU 2012/S 244-401705, har Ortivus nu informerats om att beslutet överklagats och att kontraktsförhandlingar därför inte kan inledas enligt plan. NHS utreder de legala aspekterna av överklagandet och Ortivus lämnar ny information så snart [...]

Ortivus utvald leverantör i OJEU 2012/S 244-401705

13-06-18|

Som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande den 10 juni, har Ortivus blivit utnämnd som leverantör i en europeisk offentlig upphandling. Den är publicerad i Official Journal of the European Union med referensnumret 2012/S 244-401705. Efter tilldelning i varje offentlig upphandling inträder en ”tyst period”, med möjlighet att överklaga beslutet. Den tysta perioden fortgår fortfarande och [...]

Ortivus utvald leverantör av elektronisk patientjournal

13-06-10|

Ortivus har i en stor europeisk offentlig upphandling, omfattande flera ambulansverksamheter, blivit utnämnd som leverantör av elektronisk patientjournal. Affären har ett signifikant värde med betydande positiv effekt på Ortivus verksamhet. Mer detaljerad information kan inte lämnas i dagsläget med hänsyn till den tysta period som råder. I mitten på juni kommer Ortivus publicera ett pressmeddelande med [...]