Nytt datum för Ortivus kvartalsrapport Q1 2013

13-03-27|

Ortivus AB meddelar härmed att kvartalsrapporten för Q1 2013 kommer att publiceras den 30 april 2013 istället för som tidigare meddelat den 19 april 2013.           För ytterligare information, var vänlig kontakta: Carl Ekvall, vd, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00, Jeanette Elm, CFO, Ortivus AB, tel +46 8 446 45 00 eller se [...]

KALLELSE  till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 19 april 2013

13-03-19|

Aktieägarna i Ortivus AB (publ), 556259-1205, kallas härmed till årsstämma fredagen den 19 april 2013 kl. 1300 i bolagets lokaler på Karlsrovägen 2 D i Danderyd. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall: -    dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen [...]

Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

13-03-13|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fyra stycken ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB - Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Valberedningens övriga förslag och mer detaljerade motivering presenteras i kallelsen till årsstämman.            För ytterligare information kontakta:Crister Stjernfelt styrelseordförande Ortivus AB, [...]

Ortivus årsredovisning tillgänglig

13-03-13|

Ortivus AB:s årsredovisning för 2012 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.ortivus.se/ar2012. Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Ortivus på adressen: Ortivus AB, att: Jeanette Elm, Box 713, 182 17 Danderyd, eller via e-post till info@ortivus.se.                    För ytterligare information, [...]