Delårsrapport januari – september 2012

12-10-18|

Tredje kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 18,0 (6,0) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,6 (-9,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 (12,4) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,18 (-0,43). Perioden januari-september 2012 Nettoomsättningen uppgick till 46,7 (31,8) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,8 (-25,9) [...]

MobiMed Smart väljs av Södra Älvsborgs Sjukhus

12-10-12|

Den modulära plattformen MobiMed Smart inkluderar avancerad vitalmonitorering som idag används på kardiologkliniker. Plattformen möjliggör även andra funktioner som Ortivus kan erbjuda, såsom vårdkedjor och triagering. – I och med ordern från Södra Älvsborgs Sjukhus, så finns MobiMed Smart inom kort i alla 128 ambulanser i Västra Götalandsregionen, säger Ortivus VD Carl Ekvall. Ordern är lagd [...]

Ortivus valberedning inför årsstämman 2013 utsedd

12-10-10|

De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2013 års årsstämma som kommer att avhållas den 10 april 2013. Valberedningen inför årsstämman 2013 består av följande ledamöter: - Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2012 - Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB- Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren [...]