Delårsrapport januari-juni 2012

12-07-12|

Andra kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 20,0 (9,8) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 3,4 (-11,9) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,2 (-11,3) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,16 (-0,57). Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har lagt en order på MobiMed Smart till sina 28 ambulanser. [...]