Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

12-03-09|

Valberedningen har med hänsyn till verksamhetens nuvarande storlek och omfattning föreslagit att antalet minskas från fem (5) till fyra (4) ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt. Annemarie Gardshol har avböjt omval med hänvisning till en ny arbetssituation och då antalet ledamöter föreslås minskas till 4 väljs ingen ersättare. [...]