Carl Ekvall, tf VD för Ortivus AB, har av styrelsen utsetts till VD för Ortivus AB.

11-12-20|

Styrelsen har funnit att Carl väl motsvarar de krav som ställs på det Ortivus, som enligt tidigare pressmeddelande ska fokusera allt mer på beslutsstöd för den pre-hospitala processen och kardiologi.Carl tillträder 1 januari 2012. Ortivus AB kommer att publicera bokslutet för 2011 den 22 februari 2012 mot tidigare meddelat 20 februari. Ortivus AB (publ)Styrelsen För ytterligare [...]

Ortivus fokuserar på beslutsstöd för pre-hospital vård och kardiologi

11-12-14|

Ny modern produktplattform Ny produkt – MobiMed Smart – klar för säljstart Ökad satsning på beslutsstöd breddar utbudet Full effekt 2012 av minskade kostnader Nedskrivning av immateriella tillgångar med 7,5 MSEK Förutsättningar för lönsamhet 2012 Som framgått av tidigare kommunikation har styrelsen i Ortivus AB, tillsammans med ledningen och externa rådgivare, genomfört en strategisk översyn av [...]