VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2012

11-11-01|

I enlighet med beslut på Ortivus AB (publ) årsstämma 2011 meddelas härmed sammansättningen inför Ortivus årsstämma 2012 som kommer hållas den 3 maj 2012. Valberedningen har konstituerats utifrån kända ägarrepresentanter bland de största ägarna. Valberedningens ledamöter:- Peter Edwall, Ponderus Invest- Ragnhild Wiborg, Consepio- Jonas Fredriksson, Öhmans IT-fond- Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, sammankallande Den som önskar lämna [...]