Delårsrapport januari − september 2011*

11-10-14|

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 6,0 (5,0) MSEK och för perioden januari till september till 31,8 (29,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,0 (-10,4) MSEK och för perioden januari till september till -25,9 (-28,3) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till -6,7 (-10,3) MSEK och för perioden januari till september till -21,4 (-25,2) MSEK [...]