Ledningsförändring i Ortivus AB

11-09-14|

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Ortivus AB initierat en genomgripande strategisk översyn för att klargöra vilka möjliga utvecklingsvägar som finns för bolaget. Mot bakgrund av detta har nuvarande VD Jan B Andersson i samråd med styrelsen valt att lämna verksamheten med omedelbar verkan och försäljningschef Carl Ekvall har utsetts till tillförordnad VD. Kvartal tre kommer [...]

Den förväntade tillväxten uteblir

11-09-05|

Ortivus AB har genomgått en omfattande förändring de senaste åren i syfte att renodla verksamheten mot den nordiska marknaden för främst pre-hospitala och kardiologiska lösningar. I linje med detta avyttrades den nordamerikanska verksamheten under 2010 och likviden användes för att göra bolaget skuldfritt samt skapa förutsättningar för utveckling av en modern plattform för övervakning och beslutsstöd [...]