Delårsrapport januari −  juni 2011

11-08-12|

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 9,8 (13,9) MSEK och för perioden januari till juni till 25,8 (24,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -11,9 (−9,6) MSEK och för perioden januari till juni till -16,9 (-17,9) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till -9,7 (-7,3) MSEK och för perioden januari till juni till -14,7 (-14,9) MSEK. [...]