Västra Götaland kvalitetssäkrar hjärtsjukvården med Hjärtjournalen

11-06-16|

Hjärtjournalen är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten på hjärtavdelningen, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl regionala som nationella riktlinjer. Lösningen underlättar och automatiserar också rapporteringen till nationella kvalitetsregister. ­– Med hjärtjournalen kommer såväl kvaliteten som patientsäkerheten att öka i behandlingen av hjärtsjuka patienter i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Andersson (FP), vice ordförande i [...]