Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

11-03-03|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av samtliga medlemmar i styrelsen för Ortivus AB – Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol, Jon Risfelt och Crister Stjernfelt – men att skifte sker på Ordförandeposten så till vida att Crister Stjernfelt ersätter Jon Risfelt som ordförande. ”Med Ortivus [...]