Ortivus trådlösa teknik underlättar behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl på Karolinska Universitetssjukhuset

10-11-30|

Karolinska Universitetssjukhuset kommer under december att installera Ortivus nya generation av CoroNet på sitt PCI-labb där ballongvidgning av kranskärl sker. Vid behandling sammanförs övervakning via trådlös teknik och FFR-mätning på en skärm som ger läkaren ett objektivt mått – s.k. FFR-värde – på vilken behandling som ska ges patienten. Detta görs med hjälp av Ortivus unika [...]