VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2011

10-10-21|

Valberedningens ledamöter:- Laurent Leksell, Bonit Invest- Peter Edwall, Ponderus Invest- Ragnhild Wiborg, Consepio- Jonas Fredriksson, Öhmans IT-fond- Jon Risfelt, styrelsens ordförande, sammankallande Aktieägare som önskar lämna synpunkter inför valberedningens arbete kan kontakta styrelsens ordförande på telefon +46 734 34 33 32, eller annan medlem i valberedningen. Aktieägare som vill lämna förslag på punkter inför årsstämman 2011 kan [...]

Delårsrapport januari − september 2010*)

10-10-14|

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5,0 (5,8) MSEK och för perioden januari till september till 29,0 (18,3) MSEK. Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till –10,4 (−10,9) MSEK och för perioden januari till september till –28,3 (-30,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader för perioden januari till september uppgick till –25,2 (–29,2) MSEK.  Resultat efter skatt under kvartalet uppgick till [...]

Ortivus MobiMed förbättrar hjärtsjukvården i Hamburg

10-10-13|

Sedan en tid har Ortivus haft en mindre MobiMed installation i Hamburg regionen.  Det är ambulansverksamheten i Stormarn som tillsammans med Evangeliske Amalie Sieveking sjukhuset, ingående i Albertinen gruppen, som beslutat satsa på MobiMed för att förbättra omhändertagandet och processerna kring akut hjärtinfarkt. Målet är i första hand att optimera processen fram till PCI-behandling (s.k.” ballongsprängning”).  [...]