Delårsrapport januari − juni 2010*)

10-08-12|

Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 13,9 (6,6) MSEK och för perioden januari till juni till 24,0 (12,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick under kvartalet till -9,6 (−9,5) MSEK och för perioden januari till juni till -17,9 (-19,7) MSEK.  Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader uppgick under kvartalet till -7,3 (-9,5) MSEK och för perioden januari till juni till -14,9 (-19,7) MSEK. [...]