Landstinget i Västmanland väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

10-06-23|

Ortivus har, inom ramen för den öppna upphandlingen "Övervakningsutrustning för hjärtpatienter", av Landstinget i Västmanland tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Västerås lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, som möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i vårdprocessen.  Lasarettet i Västerås bygger en ny byggnad där bland annat HIA (Hjärtintensiven) lokaliseras.  Detta medger ett nytt och flexiblare [...]

Ortivus AB och et medical devices SpA lanserar CARDIOLINE Coronet – en ny lösning för telemetri, övervakning och rehabilitering av hjärtpatienter

10-06-14|

Ortivus AB i Danderyd, Sverige, och et medical devices SpA i Cavereno, Italien, har beslutat sig för att fördjupa och stärka sitt samarbete. Som ett viktigt steg i detta lanserades den nya övervakningslösningen CARDIOLINE Coronet vid en särskild marknadsförings- och säljkonferens arrangerad av et medical. Det presenterade resultatet har utvecklats som svar på trenden mot en [...]