Årsredovisning 2009 för Ortivus AB finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.ortivus.com