Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

10-03-11|

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt. Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman. För ytterligare information: Jon Risfelt, styrelseordförande, Ortivus AB, mobil 0734-34 33 32 Besök även www.ortivus.comPDF

Ortivus genomför transaktionen – avyttring av nordamerikanska dotter-bolag

10-03-09|

Ortivus AB har flyttat över ägandeskapet av de nordamerikanska dotterbolagen till köparen TriTech Software Systems, erhållit köpeskillingen samt betalat de legala kostnaderna för transaktionen. Transaktionen är genomförd. ”Transaktionen innebär att månader av arbete nu är avslutat och att Ortivus nu vänder blad och med kraft kan utveckla kärnaffären – d.v.s. att erbjuda lösningar som utgår från [...]

Extra bolagsstämma den 8 mars 2010

10-03-08|

Beslut om godkännande av överlåtelse av dotterbolag Bolagsstämman beslöt enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna bolagets försäljning av samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Ortivus Inc. i USA och Ortivus Inc. i Kanada. Såvitt avser punkt 8a) och 8b) i dagordningen till den extra bolagsstämman avseende utsläck-ning av befintliga teckningsoptioner samt utgivande av nya [...]